تارنمای تخصصی مداحان شیراز نوای ذاکرین و مداحان سومین حرم اهلبیت (ع)

محرم93 شب اول هیئت عشاق الزهرا شیراز

محرم93 شب اول هیئت عشاق الزهرا شیراز

محرم93 شب اول هیئت لثارات الحسین شیراز

محرم93 شب اول هیئت لثارات الحسین شیراز

محرم 93 شب اول کانون رهپویان وصال شیراز

محرم 93 شب اول کانون رهپویان وصال شیراز

محرم 93 شب اول هیئت عشاق الحیدر شیراز

محرم 93 شب اول هیئت عشاق الحیدر شیراز

آخرین نظرات

درباره سايت

جهت ارتباط با ما:
09178779307
09385980090

بسمه تعالی
از کلیه هیئات مذهبی شیراز جهت همکاری دعوت بعمل می آید.
جهت ارتباط با ما و ارسال پیامک به ما عدد های زیر را به شماره سامانه سایت مداحان شیراز ارسال نمایید...
30005633563315
مستمع ها شماره 1 ارسال نمایند.
مسئولین هیئت ها شماره 2 ارسال نمایند.
مادحین کلمه ی یا لثارات الحسین را ارسال نمایند.
www.madahanshiraz@vatanmail.ir

پیام های کوتاه

بایگانی

موضوعات

نويسندگان